Privacy Statement Wazzurb

Laatst bijgewerkt op 6 juni 2016

1 Algemeen
1.1 Wazzurb is een platform, aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wazzurb B.V., statutair gevestigd te Arnhem, welk platform je helpt om contact te hebben met mensen die dichtbij jou wonen en met deze mensen de door jou gekozen gegevens te delen. We willen de gegevens die je met ons deelt door het bezoeken of gebruiken van Wazzurb zo zorgvuldig mogelijk behandelen, daarom gaan we op een passende manier met je gegevens om en nemen we je privacy heel serieus. We vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent. Om je van alle informatie te voorzien, leggen we je daarom in dit Privacy Statement ons beleid uit ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.
1.2 In dit Privacy Statement schrijven we bepaalde woorden met een hoofdletter. Dit zijn definities, waarvan je de betekenis kunt terugvinden in de Algemene Gebruiksvoorwaarden Wazzurb of in dit statement zelf. In dat laatste geval schrijven we de definitie de eerste keer in vetgedrukte letters.
1.3 Dit Privacy Statement is van toepassing op het bezoek van de website van Wazzurb (‘http://www.wazzurb.com’), maar ook op het gebruik van Wazzurb door Wazzurbians, Wazzofficials en Wazzbusinesses. We raden je aan het stuk goed door te lezen. Mocht je daarna nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen:

Wazzurb B.V.
Utrechtseweg 310 – H02
6812 AR Arnhem
E-mail: info@wazzurb.nl
Kamer van Koophandel: 63427710

1.4 Wazzurb B.V. is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) de ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt binnen Wazzurb. De verwerking van persoonsgegevens door Wazzurb B.V. is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het meldingsnummer waaronder je deze melding kunt terugvinden, is 1614449.
1.5 Binnen Wazzurb kun je verder klikken naar websites van derden, bijvoorbeeld door een hyperlink of andere verwijzing. Ook is het mogelijk dat je Wazzurb, of een deel van Wazzurb, gebruikt binnen een applicatie (‘app’) die ontwikkeld is door een derde. Op andere locaties dan de website van Wazzurb of de door onszelf uitgegeven applicaties kunnen wij geen invloed uitoefenen op de bescherming van je privacy en de wijze waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit geldt ook wanneer een applicatie bijvoorbeeld gebruik maakt van de Wazzurb API. Let er dus op dat dit Privacy Statement Wazzurb alleen van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door Wazzurb B.V., en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor verwerkingen van derde partijen.

2 Welke gegevens worden verwerkt?
2.1 Als je Wazzurb bezoekt of je aanmeldt en actief bent op Wazzurb, dan verzamelen we verschillende gegevens over je. In bepaalde gevallen zijn dit persoonsgegevens, waarmee we gegevens bedoelen op basis waarvan een individu (jij of iemand anders) kan worden geïdentificeerd. We verzamelen de gegevens niet in alle gevallen door ze bij je op te vragen, maar zullen ook automatisch informatie genereren over jou. Voor de duidelijkheid zetten we de wijzen van het verzamelen van gegevens en de gegevens die we verzamelen hieronder voor je uiteen.
2.2 De gegevens in je Wazzurb account. Om gebruik te kunnen maken van Wazzurb, is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt. Dit account kun je op twee verschillende manieren aanmaken. Je kunt ten eerste zelf een account aanmaken op basis van je e-mailadres en een door jouw gekozen wachtwoord. Ten tweede kun je je aanmelden via de mogelijkheid die we daartoe aanbieden op het Facebook-platform. De volgende gegevens zijn benodigd om een account op Wazzurb voor je aan te maken, per gebruiker:

Wazzurbians

• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Woonadres.

Wazzofficials

• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Instelling of organisatie;
• Woonadres of adres van vestiging.

Wazzbusinesses

• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Woonadres of adres van vestiging.

2.3 Je kan je via Facebook aanmelden voor Wazzurb. Houd er dan rekening mee dat op je gebruik van het platform van Facebook en de gegevens die je daarop invoert de privacyregels van Facebook zelf van toepassing zijn en niet de regels van Wazzurb. Houd er verder rekening mee dat we de volgende gegevens van Facebook ontvangen:

• Voornaam
• Achternaam
• Maximaal vijf profielfoto’s
• Geslacht
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Relatie status

2.4 Wazzurb B.V. kan jou op basis van je gebruik van Wazzurb om aanvullende gegevens, waaronder persoonsgegevens, vragen. Je mag zelf bepalen of je deze gegevens wel of niet aan ons verstrekt, omdat deze gegevens voor ons niet noodzakelijk zijn om onze diensten aan je te kunnen leveren. Als het verstrekken van méér gegevens toch noodzakelijk is om specifieke diensten aan je te kunnen leveren, dan zullen we dit vermelden.
2.5 Bij het aanmaken van je account, vragen we je om informatie op te geven over je interesses, maar ook bijvoorbeeld over je vaardigheden en wat je kan betekenen voor de Wazzurbians binnen jouw Miles. Je mag zelf beslissen welke informatie je daarop met ons deelt. We slaan deze gegevens op in je account en laten ze aan andere Wazzurbians, maar ook aan Wazzbusinesses en Wazzofficials zien. Op deze manier weten de Wazzurbians wat jij voor ze kan betekenen en kunnen wij jouw gebruik van Wazzurb goed aanpassen op je voorkeuren. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je alleen gegevens aan ons verstrekt die je wilt delen met anderen en dat je je voorkeuren zo instelt dat er geen ongewenste toegang tot je gegevens voorkomt.
2.6 We begrijpen goed dat je niet alle informatie over jou zomaar met iedereen wilt delen. We maken het daarom voor jou mogelijk om te kiezen welke informatie zichtbaar is en voor welke personen deze zichtbaarheid geldt. Zo kun je kiezen wie jouw profiel op Wazzurb kan zien, bijvoorbeeld alleen de personen binnen je Miles, of mensen zowel binnen als buiten je Miles. Je kunt deze keuzes altijd achteraf aanpassen.
2.7 We slaan de gegevens in je Wazzurb account op zolang als dit nodig is voor het vervullen van onze diensten aan jou. We slaan je gegevens in ieder geval op zolang je gebruik maakt van Wazzurb en zolang je je account niet verwijderd hebt. Op het moment dat je je account verwijdert zullen we jouw persoonsgegevens verwijderen, behalve wanneer we deze nog nodig hebben ter vervulling van uit de wet- of regelgeving voortvloeiende verplichtingen.
2.8 Automatisch gegenereerde informatie en procedures. Wazzurb B.V. verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie, bijvoorbeeld over je (surf)gedrag en bijvoorbeeld de apparatuur die je gebruikt. Als je slechts een bezoeker van Wazzurb bent, maar niet geregistreerd bij ons bent of je bent wel geregistreerd maar niet ingelogd, dan verzamelen we geen gegevens van je.
2.9 We slaan de automatisch gegenereerde gegevens in ieder geval op zolang als dit nodig is voor het vervullen van onze diensten aan jou. We kunnen deze gegevens langer opslaan wanneer we deze nog nodig hebben ter vervulling van verplichtingen die uit de wet- of regelgeving voortvloeien.
2.10 Statistische informatie. Tot slot verzamelen we ook nog, automatisch, statistische informatie over het gebruik van Wazzurb. We verstaan hieronder de gegevens over bijvoorbeeld de door jou gebruikte browser. Met deze gegevens is het niet mogelijk om je te identificeren.
2.11 Soms delen we de door ons verzamelde statistische gegevens met derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die gebruikersstatistieken voor ons opstellen of analyses uitvoeren. Ook kunnen we de gegevens delen met overheidsinstanties. Wanneer we statistische gegevens met anderen delen, zullen we voorzieningen treffen om ervoor te zorgen dat jouw privacy ook in dat geval gewaarborgd is.
2.12 We slaan de gegevens die je aan ons verstrekt op binnen de Europese Economische Ruimte. Dit betekent dat de gegevens die je aan ons verstrekt of die we over je verzamelen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

3 Wat zijn de doeleinden van onze gegevensverzameling?
3.1 We verzamelen de hierboven aangegeven gegevens niet voor niets. We doen dit voornamelijk om je Wazzurb te kunnen aanbieden. Wazzurb B.V. verzamelt en verwerkt deze gegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

• Het voor jou mogelijk maken om Wazzurb te gebruiken;
• Het gebruik van Wazzurb verder te promoten onder bijvoorbeeld je buren;
• Te verifiëren wie je bent, om het gebruik van Wazzurb voor jou en de andere gebruikers zo veilig mogelijk te maken en bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan verzoeken die je ons stuurt;
• Jou informeren over je mogelijkheden met Wazzurb en je informatie en updates te sturen over Wazzurb en Wazzurb B.V.;
• Wazzurb aan te passen aan jouw wensen en behoeften, waar we mede onder verstaan het op jouw wensen en behoeften aanpassen van de advertenties en verdere promoties die je ziet;
• De diensten van Wazzurb B.V. aan te passen op jouw wensen en behoeften;
• De diensten van Wazzurb B.V. verder te ontwikkelen en te promoten;
• Het verkrijgen van statistische informatie over het gebruik van Wazzurb;
• Het bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van jouw woonomgeving;

3.2 Ten aanzien van het doeleinde zoals genoemd onder punt 2 van artikel 3.1, is het volgende van belang. Wees je er van bewust dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen, en dat we ook gegevens verzamelen die te maken hebben met je woonlocatie. Na je aanmelding bij Wazzurb kijken wij of er woonadressen bekend zijn van je directe buren. Is dit het geval, dan bieden we je de mogelijkheid om via Wazzurb uit jouw naam een uitnodiging naar je buren te sturen, zodat zij zich kunnen aanmelden voor Wazzurb.

4 E-mail
4.1 Om je inbox niet over te laten stromen, willen we je niet te veel e-mail sturen. Uiteraard is dit af en toe wel noodzakelijk, bijvoorbeeld als een e-mail noodzakelijk is om onze diensten voor je uit te kunnen voeren. Voor het aan jou verzenden van deze noodzakelijke e-mails hebben we je bij het aanmaken van je account op Wazzurb toestemming gevraagd. We zullen deze e-mails uiteraard in aantal beperken. Wil je deze e-mails niet meer ontvangen, dan zal je je account moeten verwijderen en je gebruik van Wazzurb moeten staken.
4.2 Naast deze noodzakelijke e-mails, kunnen we je af en toe e-mail sturen waarin volgens ons voor jou interessante informatie staat. Deze berichten zijn afkomstig van Wazzurb B.V. of van een derde partij en zijn zoveel mogelijk aangesloten op jouw voorkeuren. Voor het ontvangen van deze e-mails, die niet noodzakelijk zijn voor jouw gebruik van Wazzurb of het verlenen van onze diensten aan jou, heb je eveneens toestemming gegeven bij het aanmaken van je account op Wazzurb. Voor het ontvangen van deze e-mails kun je je afmelden via de link ‘Mijn Profiel’ ‘Instellingen’.

5 Cookies
5.1 Wazzurb B.V. plaatst cookies op de door jou gebruikte apparatuur wanneer je onze website bezoekt of ons platform gebruikt. Je kan meer over ons cookie-beleid lezen in de Wazzurb Cookie Policy.

6 Ontvangers van gegevens
6.1 Derden die e-mail versturen. Wazzurb B.V. verstrekt, als je hiervoor expliciet toestemming geeft, gegevens aan derde partijen die jou vervolgens kunnen e-mailen zoals beschreven staat onder het kopje ‘E-mail’. Het gaat dan dus om het verstrekken van je e-mailadres.
6.2 Leveranciers. Daarnaast verstrekken we, als dit noodzakelijk is, je gegevens aan onze leveranciers. Dit is bijvoorbeeld de partij die de servers host waarop Wazzurb draait. In dit geval gaat het om alle, althans het grootste gedeelte, van de gegevens die je aan ons verstrekt. Het hostingbedrijf waar Wazzurb B.V. gebruik van maakt bevindt zich in de Europese Unie.
6.3 Wazzofficials. Belangrijk om je te beseffen is dat er Wazzofficials zijn die je gegevens kunnen inzien, omdat zij ook een account hebben op Wazzurb. Dit betekent dat de gegevens die je op Wazzurb deelt terecht kunnen komen bij de organisatie of instantie waar deze Wazzofficials bij zijn aangesloten. Op deze manier kan dus een verstrekking van jouw gegevens aan de overheid of hulpverlenende instanties plaatsvinden. Wazzofficials kunnen de volgende gegevens inzien:

• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Woonadres;

6.4 Behoudens het voorgaande verstrekt Wazzurb B.V. jouw gegevens alleen aan derde partijen als we daartoe verplicht zijn op basis van de wet- of regelgeving of een bevel van een rechter of bevoegde autoriteit.

7 Op welke wijze beschermt Wazzurb jouw persoonlijke informatie?
7.1 Wazzurb neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat zelfs Wazzurb hier niet zomaar toegang toe heeft.
7.2 Wazzurb B.V. spant zich uiteraard in om welk datalek of enig risico op een datalek te voorkomen. Mocht zich echter toch een dergelijke situatie voordoen, dan zullen we de stappen nemen die de toepasselijke wet- en regelgeving ons voorschrijft.
7.3 Heb je vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens? Dan kan je contact met Wazzurb B.V. opnemen met gebruikmaking van de gegevens zoals vermeld in artikel 1 van dit Privacy Statement.

8 Jouw rechten
8.1 Omdat Wazzurb B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt, heb jij verschillende rechten:

• Toestemming
Je hebt het recht om, afhankelijk van de situatie, toestemming te geven voor of je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens en de voorwaarden die hiervoor gelden. Let er op dat als je je toestemming om je gegevens te laten verwerken door Wazzurb B.V. geheel terugtrekt, wij onze diensten niet meer aan je kunnen leveren. Het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
• Toegang
Je hebt recht op toegang tot je persoonsgegevens. Een deel van deze gegevens kan je overigens al inzien via je account op Wazzurb.
• Rectificatie
Je hebt recht op rectificatie, aanpassing, van je persoonsgegevens. Het aanpassen van je gegevens kan overigens al voor een groot deel via je account op Wazzurb.
• Verwijdering
Je hebt recht op de verwijdering van je persoonsgegevens.

8.2 Wens je één van deze rechten uit te oefenen, dan kan je contact met Wazzurb B.V. opnemen met gebruikmaking van de gegevens zoals vermeld in artikel 1 van dit Privacy Statement.

9 Mogen minderjarigen gebruik maken van Wazzurb?
9.1 Iedereen mag zich in beginsel aanmelden als Wazzurbian en gebruik maken van Wazzurb. Ben je nog geen 16 jaar, onder curatele gesteld of er is een mentorschap over je ingesteld, dan is de toestemming van je wettelijk vertegenwoordiger nodig voordat je een account kan aanmaken.
9.2 Het verkrijgen en blijven bestaan van deze toestemming valt onder de verantwoordelijkheid van degene die gebruik wil maken van Wazzurb. Op het moment dat je een account aanmaakt, gaan we er dan ook van uit dat deze toestemming aanwezig is. We behouden ons het recht voor om deze toestemming op te vragen.

10 Tot slot
10.1 Soms is het nodig om dit Privacy Statement Wazzurb te wijzigen, bijvoorbeeld om het aan te passen op nieuwe wet- of regelgeving. Het recht om dit te doen behouden we ons dan ook hierbij voor. Mocht er een wijziging plaatsvinden, dan publiceren we het gewijzigde Privacy Statement Wazzurb op de pagina waar je nu bent en plaatsen we de wijzigingsdatum bovenaan.

 

Opslaan als PDF